Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:14

ΣΕΚ - Ανάγκη για μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΚ ΑΝΔΡΕΑ Φ. ΜΑΤΣΑ

Η ΣΕΚ ακράδαντα πιστεύει πως, ωρίμασε η ώρα για μια ολοκληρωμένη γενική φορολογική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη έγινε το 2002  στα πλαίσια της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει πράγματα και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιούργησαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών που ακρωτηριάσθηκαν από δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν με ταχύτητες φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.

Μέσα από το περιεχόμενο προσφάτου ειδικού σεμιναρίου που έγινε στη ΣΕΚ στις 12 Ιουλίου 2017, τεκμηριώνεται πως, οι συγκυρίες τώρα στην οικονομία είναι τέτοιες που ευνοούν μια ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει – ασφαλώς – να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου. 

Μια νέα φορολογική πολιτική θα πρέπει να μειώσει φορολογίες που επιβαρύνουν την απασχόληση και το εργατικό κόστος και θα εισάγει φορολογίες που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος στα πλαίσια των λογικών της πράσινης ανάπτυξης.

Ειδικά σε εποχές ψηλής ανεργίας, αποκτά προτεραιότητα η μείωση του εργατικού κόστους μέσω μείωσης της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης της εργασίας.

Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στα πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει ανάμεσα σ’  άλλα να ασχοληθεί:

  1. Με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος. Πρέπει να διαφοροποιηθεί η φορολογία του εισοδήματος και στο σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες σε κάποια στιγμή θα κληθούν να εισφέρουν για το ΓΕΣΥ αλλά και νέα αύξηση των εισφορών για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι στο 7.8% από τον Ιανουάριο του 2014 και από τον Ιανουάριο του 2019 θα αυξηθούν στο 8.3%.

Οι εισφορές στο ΓεΣΥ για τους μισθωτούς θα είναι 1.70% την                    1 Μαρτίου 2019 και θα αυξηθούν στο 2.65% την 1 Μαρτίου 2020.

  1. Με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος μεσούσης της κρίσης – εκτάκτως – αυξήθηκε από το 15% στο 17% και ύστερα  στο 19%. (Βρίσκεται στο 19% από τον Ιανουάριο του 2014).
  1. Με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων τα οποία αποτελούν πρώτη ύλη παραγωγής και στα οποία επιβάλλεται και φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Περίπου τα 2/3 της τελικής τιμής είναι φόροι.
  1. Με τη δυνατότητα μείωσης της φορολογίας ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους που απολαμβάνουν οι πολίτες επί των καταθέσεων τους.  Η αποταμίευση αποτελεί ευλογία, όμως αυτή η υψηλή φορολογία, λειτουργεί τιμωρητικά προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς όλους εκείνους τους συνταξιούχους που με χίλιες στερήσεις φύλαξαν κάποια λεφτά για τα δύσκολα τους χρόνια.
  1. Να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα.
  1. Στην αίτηση για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και στην προηγούμενη κυβέρνηση και δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το επαναφέραμε πρόσφατα σε σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας κατά τη συζήτηση σχετικού θέματος.
  1. Με τη μελέτη εισαγωγής πράσινης φορολογίας, όπως υποστηρίζει και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. Στην Κύπρο η φορολόγηση της ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι μηδενική και η χώρα κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. σε αυτούς τους φόρους.
  1. Το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να διασταυρώνει στοιχεία με άλλα κυβερνητικά τμήματα προς επιβεβαίωση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
  1. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας φορολογικής συνείδησης. Για να δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πολίτες ότι τα φορολογικά έσοδα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι το κράτος έχει καταστεί αποτελεσματικό και οι σπατάλες έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο. 

Η δημιουργία φορολογικής συνείδησης βοηθά και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

  1. Πέραν των πιο πάνω η ΣΕΚ είναι έτοιμη στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου να συζητήσει θέματα που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των πολιτικών για βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του κράτους, το οποίο έχει να λαμβάνει από καθυστερημένους φόρους ποσά που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ως προς τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης, να υπάρξει φορολόγηση με βάση τεκμήρια όπως είναι π.χ. η ανέγερση υπερπολυτελών κατοικιών και η απόκτηση πανάκριβων αυτοκινήτων και να δημοσιεύεται κατά καιρούς ο φορολογικός κατάλογος με όσους οφείλουν στο κράτος και έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη ώστε και ο πολίτης να γνωρίζει ποιες εταιρείες και ποια επώνυμα φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.

Συμπερασματικά και καταληκτικά υποστηρίζουμε πως «Μια φορολογική μεταρρύθμιση – που θα βρίσκεται ασφαλώς μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους – θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή προς κατανάλωση και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να κινηθεί προς καλύτερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις». 

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo