Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 13:32

Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων για το 2019 και σειρά εισηγήσεων προς Κυβέρνηση και Βουλή

Πολιτική υποβολής αιτημάτων

Το Γενικό Συμβούλιο, αξιολογώντας την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας π.χ. ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας και λαμβάνοντας υπόψη:

(α) την αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών την περίοδο 2011-2017,

(β) τη δυσμενή κατανομή του εθνικού εισοδήματος σε βάρος των μισθωτών πολιτών και τη μείωση, κατά την ίδια περίοδο, του ποσοστού των μισθών έναντι του ΑΕΠ,

(γ) τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη που παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας και τις ευοίωνες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, και

(δ) την ανάγκη αύξησης των ωφελημάτων των μισθωτών, τονώνοντας την εγχώρια ζήτηση και στηρίζοντας την πραγματική οικονομία,

αποφάσισε όπως στα πλαίσια της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν το 2018, υποβληθούν αιτήματα για αύξηση των μισθών, όπως επίσης και βελτίωσης των συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Ευημερίας και άλλων παρεμφερών ωφελημάτων.

Σχέδιο Απόφασης Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ 30 Οκτωβρίου 2018

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα και αποφάσισε τα εξής:

• Καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που ομόφωνα ψήφισε το κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2017. 

Απαιτεί από την Κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αυτονόμηση των νοσοκομείων, η δε βουλή καλείται να προστατεύσει και να διαφυλάξει την ομοφωνία της γύρω από το ΓΕΣΥ παραμερίζοντας όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα ή και άλλου είδους προσκόμματα στην ομαλή εισαγωγή του Σχεδίου. Είναι η ώρα που το πολιτειακό σύστημα στο σύνολό του, θα πρέπει να αποδείξει τη συνέπειά του προς τη μεγάλη μεταρρύθμιση ασκώντας την επιρροή του προς όλους τους παρόχους υγείας, για συνεργασία και εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Καλεί επίσης τους επαγγελματίες υγείας να συμβάλουν θετικά στην όλη προσπάθεια μακριά από σκοπιμότητες και προσωπικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα και να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Εκφράζει την αγωνία αλλά και την απαρέσκεια του στην καθυστέρηση που προέκυψε στη βουλή σε σχέση με την έγκριση των κανονισμών για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η ύπαρξη της οποίας επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, όπως επίσης και τα δημόσια ταμεία π.χ. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φόρος Εισοδήματος κ.λ.π.

Καλείται η βουλή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και χωρίς άλλη καθυστέρηση να ψηφίσει τους σχετικούς κανονισμούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στο υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εφαρμόσει μια τόσο σημαντική νομοθεσία.

• Αναμένει από τον υπουργό Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα κινείται προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος.  Η αποσπασματική και μονοδιάστατη προσέγγιση του θέματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.

• Καλεί το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση / εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της αγοράς εργασίας και εκκολάπτει τις προθέσεις μερίδας των εργοδοτών για την εκμετάλλευση ξένων εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το ντόπιο εργατικό δυναμικό, τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τους άνεργους.

• Επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, για την άρση της αδικίας που προκύπτει από τη διασύνδεση του ύψους της σύνταξης με το προσδόκιμο, (πέναλτι 12% στη συνταξιοδότηση στο 63ο), όπως επίσης και το δικαίωμα σε λήψη άδειας ασθενείας και ανεργιακού επιδόματος για όσους θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο.

•  Εκφράζει την έντονη αντίδρασή του για την απαράδεκτη μεθόδευση για περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, μέσα από την προώθηση αλλαγών στον Νόμο περί  Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ξενοδοχείων. Απαιτείται άμεσα, η αποτροπή της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς τα δεδομένα της οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δικαιολογούν και επιβάλλουν τη βελτίωση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων στον τομέα.

• Καλεί το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων όπως ενισχύσει τον παρεμβατικό του ρόλο, στηρίζοντας τον θεσμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης και λειτουργώντας καταλυτικά για την ομαλή και χωρίς χρονοτριβή εφαρμογή και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.

Δείτε στο πιο κάτω σύνδεσμο τις σχετικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα, προς τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, στο περιθώριο της συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ

https://www.facebook.com/cyprus.workers.confederation/videos/343217092904637/?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARClAvRjzbHRuD6j-lMsKb5B5ScPY-wSbQDfASmzUGTm7m5zD7cC7OcpSxzsoJ_nrF7bpd-Yc7GM7FH6&hc_location=profile_browser

syndiaskepsi2

syndiaskepsi1

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo