Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Κυριακή, 02 Δεκεμβρίου 2018 09:40

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Η ανάγκη για μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Με την πιό κάτω  επιστολή του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στις 23 Νοεμβρίου 2018, ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας αναλύει τις προτάσεις της ΣΕΚ για τη φορλογική μεταρρύθμιση.


Η ΣΕΚ ακράδαντα πιστεύει πως, ωρίμασε η ώρα για μια ολοκληρωμένη γενική φορολογική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη έγινε το 2002  στα πλαίσια της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιουργήθησαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών από δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν με ταχύτητες φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.  Σας υπενθυμίζουμε πως, ορθά από το 2015 δηλώσατε πως, θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογίες που επιβλήθηκαν στο παρελθόν και υποστηρίξατε ότι «οι βαριές φορολογίες ακρωτηριάζουν το εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων και προκαλούν ασφυξία στην οικονομία».

Στις 28 Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές σας θέσεις στη βουλή για τη νέα πενταετία είπατε επίσης ότι «με νέες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουμε την πολιτική μείωσης φόρων, δημιουργίας κινήτρων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, το οικογενειακό εισόδημα και προσελκύοντας νέες επενδύσεις».  Η ανάγκη για συγκροτημένη και συνολική φορολογική μεταρρύθμιση είναι θέμα που η ΣΕΚ έχει αναδείξει τόσο προς εσάς όσο και προς τον Υπουργό Οικονομικών τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέσα από επιστολές και προσωπικές επαφές.

BOHΘΗΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θεωρούμε πως, η θετική πορεία της οικονομίας δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο για ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει – ασφαλώς – να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Η λογική των αποσπασματικών φορολογικών αλλαγών ή ελαφρύνσεων δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Μια νέα φορολογική πολιτική θα πρέπει να μειώνει φορολογίες που επιβαρύνουν την απασχόληση και το εργατικό κόστος και θα εισάγει φορολογίες που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος στα πλαίσια των πολιτικών της πράσινης ανάπτυξης. Ειδικά σε εποχές ψηλής ανεργίας, αποκτά προτεραιότητα η μείωση του εργατικού κόστους μέσω μείωσης της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης της εργασίας.

10+1 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ

Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στα πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει ανάμεσα σ’  άλλα να ασχοληθεί:

1. Με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος. Πρέπει να διαφοροποιηθεί η φορολογία του εισοδήματος και στο σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, οι πολίτες σύντομα θα κληθούν να εισφέρουν για το ΓΕΣΥ αλλά και νέα αύξηση των εισφορών για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι στο 7.8% από τον Ιανουάριο του 2014 και από τον Ιανουάριο του 2019 θα αυξηθούν στο 8.3%.

Οι εισφορές στο ΓεΣΥ για τους μισθωτούς θα είναι 1.70% την 1η Μαρτίου 2019 και θα αυξηθούν στο 2.65% την 1 Μαρτίου 2020. Δηλαδή τους επόμενους 15 μήνες θα υπάρξει μια συνολική επιβάρυνση στους μισθούς 3.15%.

2. Με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος μεσούσης της κρίσης – εκτάκτως – αυξήθηκε από το 15% στο 17% και στη συνέχεια στο 19%, από τον Ιανουάριο του 2014.

3. Με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων τα οποία αποτελούν πρώτη ύλη παραγωγής στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Περίπου τα 2/3 της τελικής τιμής σήμερα είναι φόροι.

4. Με τη μείωση της φορολογίας ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους που απολαμβάνουν οι πολίτες επί των καταθέσεων τους.  Η αποταμίευση αποτελεί ευλογία, όμως αυτή η υψηλή φορολογία, λειτουργεί τιμωρητικά προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς όλους εκείνους τους συνταξιούχους που με χίλιες στερήσεις φύλαξαν κάποια λεφτά για τα δύσκολα τους χρόνια. Η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών για μείωση της συγκεκριμένης φορολογίας στο 17% είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

5. Να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα.

6. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι εισφορές για Ασφάλιστρα Ζωής, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο Σύνταξης, Ταμεία Σύνταξης και Προνοίας και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος.  Εισηγούμαστε το 1/6 να γίνει 1/5, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓεΣΥ.  Σε διαφορετική περίπτωση οι μισθωτοί θα φορολογούνται διπλά.

7. Στην αίτηση για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και στην προηγούμενη κυβέρνηση και δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το επαναφέραμε πρόσφατα σε σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας κατά τη συζήτηση σχετικού θέματος.

8. Με τη μελέτη εισαγωγής πράσινης φορολογίας, όπως υποστηρίζει και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ. Η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. Στην Κύπρο η φορολόγηση της ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι μηδενική και η χώρα κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. σε αυτούς τους φόρους.

Εκείνο που πρέπει να γίνει μέσα από την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας είναι η μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία στη ρύπανση.

9. Το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να διασταυρώνει στοιχεία με άλλα κυβερνητικά τμήματα προς επιβεβαίωση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

10. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας φορολογικής συνείδησης. Για να δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πολίτες ότι τα φορολογικά έσοδα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι το κράτος έχει καταστεί αποτελεσματικό και οι σπατάλες έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο.

Η δημιουργία φορολογικής συνείδησης βοηθά και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ιδιαίτερα ως προς τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης, να υπάρξει φορολόγηση με βάση τεκμήρια, όπως είναι π.χ. η ανέγερση υπερπολυτελών κατοικιών και η απόκτηση πανάκριβων αυτοκινήτων και να δημοσιεύεται κατά καιρούς ο φορολογικός κατάλογος με όσους οφείλουν στο κράτος και έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη ώστε και ο πολίτης να γνωρίζει ποιες εταιρείες και ποια φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.

Συμπερασματικά και καταληκτικά υποστηρίζουμε πως: Μια φορολογική μεταρρύθμιση – που θα βρίσκεται ασφαλώς μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους – θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή προς κατανάλωση, θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να κινηθεί προς καλύτερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις και θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo