Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 09:30

Αιμορραγεί δημογραφικά η Κύπρος - Υπόμνημα και Εισηγήσεις της ΣΕΚ στη Βουλή

Η ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία και προβληματισμό γιατί η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά κυρίως λόγω της υπογεννητικότητας, της μετανάστευσης και της γήρανσης του πληθυσμού.

Σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις του Κινήματος υπέβαλε ο Χρίστος Καρύδης σε σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στην παρουσία του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το δημογραφικό ήταν κάποτε πρόβλημα. Σήμερα δυστυχώς είναι εφιάλτης που βρίσκεται ήδη εντός των πυλών.  Η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά, όπως φαίνεται και μέσα από το περιεχόμενο της Δημογραφικής Έκθεσης που ανακοινώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018 από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ως ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία στην έκθεση καταγράφονται τα εξής:

(α)  To 2017 σημειώθηκε σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και σοβαρή μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά στοιχεία της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.

(β)  Παρατηρήθηκε κατά την περσινή χρονιά μείωση των γεννήσεων σε σύγκριση με το 2016.  Το 2017 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στο 1.32 σε σύγκριση με 1.37 τον προηγούμενο χρόνο.  Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2.10, ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη.  Η ΣΕΚ που ασχολείται συνεχώς με αυτό το ζήτημα που προσλαμβάνει εθνικές διαστάσεις, αυτή την εποχή κινείται προς δύο κατευθύνσεις ως εξής:

(α)  Στις 23 Νοεμβρίου 2018 υποβάλαμε γραπτό υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για μία ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.

Ανάμεσα σ’ άλλα εισηγούμαστε να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα.  Η τότε (2002) κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων τιμώρησε τις οικογένειες και ευνόησε τους άγαμους.

Μια άλλη εισήγηση αφορά τη βελτίωση της αίτησης για το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία.  Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στη συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι καταθέσεις.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και στην κυβέρνηση Δ. Χριστόφια και δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το υποβάλαμε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχετική συνεδρία που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2016, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.

(β)  Το άλλο που κάνουμε τώρα είναι μια συνειδητή προσπάθεια να συνδιαμορφώσουμε με το υπουργείο Εργασίας μια καινούργια δημογραφική και οικογενειακή πολιτική για τα έτη 2019-2020.  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2018 πήραμε μέρος σε 3 διαφορετικές δίωρες συνεδρίες, στις οποίες έλαβαν μέρος κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι των υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας.


Εισηγήσεις ΣΕΚ

Προς βελτίωση της κατάστασης, προς ενθάρρυνση των γεννήσεων και στήριξη των οικογενειών η ΣΕΚ εισηγείται τα εξής:

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος, είναι η μοναδική νομοθεσία που προάγει τη συμφιλίωση με δικαιούχους γυναίκες και άνδρες.

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται άνευ απολαβών, περιορίζει σημαντικά τη χρήση της, ενώ λαμβάνεται στην πλειονότητα από γυναίκες που αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες, για να περιοριστεί η απώλεια οικογενειακού εισοδήματος.

Αίτημα μας είναι όπως η συγκεκριμένη άδεια επιδοτηθεί, είτε πλήρως, είτε μερικώς, για να αποτελεί κίνητρο και για τους άνδρες να αξιοποιούν το δικαίωμα αυτό.

Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της Νομοθεσίας για τη Μητρότητα.  Η ΣΕΚ έχει εγκαινιάσει από τον Ιούνιο του 2016 εκστρατεία ενημέρωσης, με την ανάρτηση αφισών που αναγράφουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας σε Ιδιωτικές Κλινικές και Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Η πολιτεία οφείλει να δώσει έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας, αφού καταγράφεται μέσα από έρευνες, πως ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δε γνωρίζει τις κείμενες νομοθεσίες.

Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης της περιόδου παροχής της άδειας μητρότητας, με την αυστηρή προϋπόθεση πως, θα ενισχυθούν οι νομοθεσίες που προστατεύουν τις έγκυες γυναίκες από τυχόν απολύσεις.  Επίσης πρέπει να τεθούν χρονικά περιθώρια στην εξέταση παραπόνων από τους επιθεωρητές Εργασίας, ειδικότερα σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη μητρότητα.

Να επανεξεταστεί και να καθοριστεί νέο ωράριο των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών, ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Η φύλαξη στους ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό κόστος φροντίδας.

Να παραχωρηθεί φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες που έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8 μηνών, οι οποίες αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.

Όπου υπάρχουν μετακινήσεις στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα και λειτουργεί η λογική της μοριοδότησης με βάση τον αριθμό των παιδιών, εισηγούμαστε όπως υπάρξει διαφοροποίηση στην παροχή μονάδων κατά τρόπο ώστε να ενισχυθεί η στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης μητέρας με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Επίσης εισηγούμαστε όπως η μοριοδότηση επεκταθεί και στα δύο φύλα.  Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας δεν αφορά αποκλειστικά τη γυναίκα εργαζόμενη».

Ο Χρίστος Καρύδης που εκπροσωπεί τη ΣΕΚ στον Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής υπέδειξε στη Βουλή πως τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από το κράτος για στήριξη των οικογενειών και για ενθάρρυνση των γεννήσεων δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη, αλλά επένδυση σε μια χώρα που βρίσκεται υπό ημικατοχή καιι αιμορραγεί δημογραφικά.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo