Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, που τα παιδιά τους φοιτούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του έχει αποφασίσει την έκδοση Κάρτας Νοσηλείας σε όλους τους φοιτητές.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη έχουν λάβει τις σχετικές οδηγίες και έχουν αρχίσει την έκδοση των καρτών.

Η απόφαση αυτή αφορά όλους του μόνιμους κατοίκους Κύπρου, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, φτάνει η φοίτησή τους να είναι πλήρης.

Ταυτόχρονα δικαιούνται να αιτηθούν και να λάβουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Αυτή εξυπηρετεί τους φοιτητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και αυτούς που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η πιο πάνω θετική εξέλιξη έρχεται σε ικανοποίηση των θέσεων της ΣΕΚ και με αυτή θα εξοικονομηθεί σημαντικό ποσό από τον οικογενειακό προϋπολογισμό των επηρεαζόμενων.

Λευκωσία, 14η  Δεκεμβρίου 2017

Εκ της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

Υπογράφτηκε χθες 22 Νοεμβρίου 2017, στο Υπουργείο Εργασίας, η συμφωνία μεταξύ των κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Με βάση τη συμφωνία, άμεσα επιστρέφεται 2% της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας του προσωπικού και καθορίζονται τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα για τα κύρια προβλήματα του προσωπικού.

- Μέχρι τις 31/1/2018 ενοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων και εφαρμογή μίας ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης.

- Μέχρι τις 31/6/2018 να συζητηθεί και να συμφωνηθεί ενιαίο μισθολόγιο για το προσωπικό της ΣΚΤ και διάφορα άλλα οικονομικά θέματα που εκκρεμούν.

- Η συμφωνία ρυθμίζει επίσης διάφορα επιμέρους θέματα που αφορούν τόσο την εργατική όσο και την εργοδοτική πλευρά.

Σημειώνετε ότι η συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και των συντεχνιών ΣΕΚ,ΠΕΟ,ΠΑΣΥΔΥ 31/01/2014.

 

SIMFONIA

Υπογράφεται την Τετάρτη  22 Νοεμβρίου στις 1:30 το μεσημέρι, η συμφωνία μεταξύ της διεύθυνσης του Συνεργατισμού και των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στον Συνεργατισμό.

Η συμφωνία η οποία προέκυψε μετά από την αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη, της μεσολαβητικής πρότασης της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβλέπει:

α) Επιστροφή 2% της  εισφοράς της εργοδοτικής πλευράς στο ταμείο πρόνοιας των εργαζομένων, συγκεκριμενα από 5% που είναι σήμερα η εισφορά της εργοδοτικής πλευράς να ανέλθει  σε 7%.

β) Την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης, εξαιρουμένων των μισθολογικών θεμάτων, οι οποίες διαπραγματεύσεις  θα ολοκληρωθούν αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2018.

γ )Τα θέματα ενιαίου μισθολογίου και οποιαδήποτε άλλα οικονομικά θέματα, θα συζητηθούν το αργότερο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2018 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη το θέμα θα παραπεμφθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της  ειδικής  συμφωνίας πλαίσιο που υπογράφηκε το 2014. Σύμφωνα με την συμφωνία, προβλέπεται επίσης πως τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί θα τηρηθούν αυστηρά.

Σε συνέχεια της προηγούμενης εγκυκλίου μας, αναφορικά με τις εξελίξεις στη διαδικασία της μεσολάβησης του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Ε.Π.Κ.Α) και της συζήτησης των θεμάτων που προέκυψαν για την παραβίαση από μέρους της εργοδοτικής πλευράς της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας , σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 οι Συντεχνίες μας πραγματοποίησαν συνάντηση με τη Διευθύντρια της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Π.Κ.Α .

Τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 θα ακολουθήσει συνάντηση της Διευθύντριας της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Π.Κ.Α με την Σ.Κ.Τ , ενώ παράλληλα έχει καθοριστεί εκ νέου συνάντηση της στις 11 Οκτωβρίου 2017 με τις Συντεχνίες μας .

Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 είναι προγραμματισμένη συνάντηση των Συντεχνιών μας με τη Διεύθυνση της Σ.Κ.Τ. για ενημέρωση μας όσο αφορά στις εξελίξεις για την προτιθέμενη Συμφωνία κοινοπραξίας με την Ισπανική Εταιρεία ALTAMIRA, αλλά και για τη νέα δομή της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Ως εκ των πιο πάνω θα σας ενημερώσουμε για τις όποιες εξελίξεις έχουμε αμέσως μετά την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων συναντήσεων.

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική για τις μελλοντικές εξελίξεις στο Συνεργατισμό και γενικότερα στο κίνημα αλλά και στα εργασιακά θέματα που απασχολούν το προσωπικό και γι’ αυτό το λόγο οι Συντεχνίες μας είναι προσηλωμένες στην προσπάθεια να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .

Αναφορικά με την εγκύκλιο άλλης Συντεχνίας με ημερομηνία 03/10/2017 για την Υπηρεσία Κέντρου Επικοινωνίας αλλά και για τα όσα καταγράφονται εις βάρος των Συντεχνιών μας , σας κοινοποιούμε αυτούσια και υπογραμμένη τη Συμφωνία από τις τρεις Συντεχνίες και την Σ.Κ.Τ , για δική σας ενημέρωση και αποκατάσταση της αλήθειας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες δημιουργίας ενός κλίματος έντασης και αντιπαράθεσης των Συντεχνιών , εμείς από πλευράς μας προσδοκούμε στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των δυνάμεων των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό και όχι στον κατακερματισμό τους και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίτευξη των στόχων μας.  

Τελειώνοντας, σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι στις Οργανώσεις μας έτσι ώστε ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για την συνομολόγηση και υπογραφή μιας ενιαίας συλλογικής σύμβασης, την επίτευξη συμφωνίας για το ενιαίο μισθολόγιο και τη σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων που προκύπτουν από την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Ορισμένης Διάρκειας.

Σας ευχαριστούμε,

Εκ των Συντεχνιών Π.Ε.Ο- Σ.Ε.Κ –ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

simfonia synergatismos

Συνάντηση με την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινοτικών Ασφαλίσεων, είχε την Δεύτερα 11 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ με επικεφαλής τoν γενικό γράμματα της Ομοσπονδίας και μέλος της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ Ελισαίο Μιχαήλ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, χαιρέτισε την δημιουργία της Υπηρεσίας και τόνισε την σημασία οι εργαζόμενοι να προβαίνον σε καταγγελίες σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας. Παράλληλα δήλωσε πως η ΣΕΚ επιθυμεί τη στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Επιθεωρητών και θα συμβάλει με όλα τα μέσα που διαθέτει να ενισχύσει το έργο της.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Άντης Αποστόλου ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς και τους σκοπούς και στόχους της. Συμφώνα με τον κύριο Αποστόλου, στο παρόν στάδιο η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 17 άτομα παγκύπρια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τους προσεχείς μήνες. Σκοπός και στόχος της είναι η πραγματοποίηση συστηματικότερων, συχνοτέρων και αποτελεσματικότερων ελέγχων σε χώρους εργασίας για  τήρηση 29 εργατικών νομοθεσιών και η προστασία των εργαζομένων από τυχών εις βάρος τους αυθαιρεσίες που γίνονται από τους εργοδότες τους.  Οι επιθεωρητές σύμφωνα με τις εξουσίες που τους παρέχει η σχετική νομοθεσία,  έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβίαση των νομοθεσιών να επιβάλουν διοικητικά πρόστιμα προς τους παρανομούντες εργοδότες.

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει την τακτική επικοινωνία και επαφές της με την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, της οποίας το έργο θεώρει πολύ σημαντικό στη διαφύλαξη των εργατικών δικαιωμάτων.

Τις απόψεις και τους προβληματισμούς της σε σχέση με τον «Νόμο που ρυθμίζει την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων και αλλά συναφή θέματα», παρέθεσε η ΟΙΥΚ - ΣΕΚ στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Το θέμα το οποίο αφόρα εκατοντάδες εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία του τόπου, απασχόλησε χθες 6 Σεπτεμβρίου για τέταρτη συνεδρία, την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ με καίριες και ουσιαστικές παρεμβάσεις αλλά και με την κατάθεση σχετικού σημειώματος, εισηγήθηκε τροποποιήσεις  επί του νομοσχεδίου, οι οποίες ως κύριο μέλημα έχουν τα εργασιακά δικαιώματα και την εξασφάλιση της εργασίας των υφιστάμενων εργαζομένων στα Ιδιωτικά Σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των θέσεων εργασίας, σε περίπτωση  που εργαζόμενοι στα Ιδιωτικά Σχολειά μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλίσει την ισοτιμία των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ. Έμφαση δόθηκε  επίσης και στην εκπροσώπηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων των συνδικαλιστικών φορέων, που εκπροσωπούν το προσωπικό.

Στο σημείωμα το οποίο κατέθεσε η ΟΙΥΚ - ΣΕΚ στην επιτροπή παιδείας της Βουλής παρατίθενται εισηγήσεις και στα κεφάλαια του νομοσχεδίου τα οποία αφορούν την αξιολόγηση του προσωπικού του σχολείου, τη σχέση των κανονισμών λειτουργιάς  και εργασιακών θεμάτων, καθώς και την ελάχιστη αμοιβή και έλεγχο της, όπως αυτή προβλέπεται από τις νομοθεσίες και τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Κύριο μέλημα και προσπάθεια της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ είναι η προστασία των εργαζομένων και συσπείρωση τους στην οικογένεια της ΣΕΚ, για ακόμη μεγαλύτερη και δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων των δασκάλων και καθηγητών των Ιδιωτικών Σχολείων.

Σελίδα 1 από 6

Επαγγελματικές Ομοσπονδίες

Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α. - ΣΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ο.Υ.ΞΕ.Κ.Α - ΣΕΚ
ΔΟΜΗ - ΣΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 3.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 14.3.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 11.9.2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HOLIDAY INN 6-11.9.2012
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ HILTON 2-6.7.2013
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Καταστατικό
Αποφάσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 2015
Επικοινωνία
Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ε.Κ.Δ.Υ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επικοινωνία
Ο.ΒΙ.Ε.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΒΙ.Ε.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
Επικοινωνία
Ο.Η.Ο. - ΣΕΚ
Ο.Ι.Υ.Κ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΙΜΟΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
11ο Παγκύπριο Συνέδριο
Ο.ΟΙ.Μ. - ΣΕΚ
Οι αξιωματούχοι της Ο.ΟΙ.Μ. ΣΕΚ
Καταστατικό
Ανακοινώσεις Επαγγελματικών Θεμάτων
Ταμείο Ευημερίας
Επικοινωνία

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo